Phiên bản cài đặt - Installer:

Phiên bản này yêu cầu người dùng cần phải cài đặt trước khi sử dụng:

 • Phần mềm quản lý xe cho PC: Download

 • Phần mềm điều khiển máy từ xa: TeamViewer


Thay đổi trong phiên bản 3.16.10.24

 • Thêm hiển thị trạm thu phí trên bản đồ online
 • Thêm nhóm báo cáo QCVN31/2014

Thay đổi trong phiên bản 3.16.1.4

 • Cải thiện tốc độ truy cập dữ liệu lộ trình, hình ảnh
 • Thêm tiện ích cho chức năng xem/so sánh hình ảnh
 • Thêm chức năng xuất/load file lộ trình

Thay đổi trong phiên bản 3.14.10.25

 • Cải thiện tốc độ truy cập dữ liệu
 • Nâng cấp khả năng bảo mật

Thay đổi trong phiên bản 3.14.01.06

 • Thêm chức năng "Quản lý lịch hẹn" trong mục taxi để tiếp nhận, điều xe khi có cuộc gọi đến tổng đài
 • Cập nhật lỗi của phần Chi tiết nhật ký hành trình

Thay đổi trong phiên bản 3.13.12.10

 • Thêm report "Chi tiết nhật ký hành trình", xuất excel chi tiết báo cáo có kèm theo bản đồ hành trình của từng xe
 • Thêm chức năng lưu lại vùng đang xem trong mục taxi
 • Hiển thị danh sách các xe trong bán kính 2km ứng với vùng đang xem
 • Cập nhật các lỗi trong bản đồ, taxi

Thay đổi trong phiên bản 3.13.11.30

 • Thêm phần Taxi (Có thể xem các xe trong khu vực)
 • Cập nhật các lỗi trong xem nhiều xe, khu vực

Thay đổi trong phiên bản 3.13.11.24

 • Thêm phần hiển thị thông tin về ghi chú ứng với từng xe
 • Thêm phần hiển thị trạng thái sensor trong trạng thái xe

Thay đổi trong phiên bản 3.13.11.19

 • Hỗ trợ multi-view ( Có thể xem nhiều xe, khu vực trong một màn hình)
 • Cập nhật các lỗi trong bản đồ