0402, 2012

VIETMAP cung cấp giải pháp quản lý xe thư cho VietnamPost

Chuyên mục: Tin Công Ty

Dự kiến, đầu tháng 3/2012, Bưu điện TP.Hà Nội, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) sẽ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 121 ô tô chạy trên 15 tuyến đường thư cấp 1 (liên tỉnh) và 13 tuyến đường thư cấp 2 (nội tỉnh).

1403, 2011

Bộ GTVT vừa cấp giấy chứng nhận số 04-NK/2011/BGTVT-KHCN

Chuyên mục: Tin Công Ty

Bộ GTVT vừa cấp giấy chứng nhận số 04-NK/2011/BGTVT-KHCN cho sản phẩm giám sát hành trình nhập khẩu. Đó là sản phẩm VT300 do Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) nhập khẩu từ Đài Loan.