0901, 2012

Gắn hộp đen để đối phó

Chuyên mục: Báo Chí

Theo Nghị định 91, từ đầu năm 2012 xe khách chạy trên 300 km, xe buýt, xe hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình (hộp đen). Tuy nhiên, việc gắn hộp đen nảy sinh rất nhiều bất cập.

1308, 2011

Thông tư 08/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Chuyên mục: Văn Bản Pháp Quy

Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 08/2011/TT-BGTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. 

1403, 2011

Bộ GTVT vừa cấp giấy chứng nhận số 04-NK/2011/BGTVT-KHCN

Chuyên mục: Tin Công Ty

Bộ GTVT vừa cấp giấy chứng nhận số 04-NK/2011/BGTVT-KHCN cho sản phẩm giám sát hành trình nhập khẩu. Đó là sản phẩm VT300 do Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) nhập khẩu từ Đài Loan.

2005, 2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chuyên mục: Văn Bản Pháp Quy

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2010. Thay thế Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29  tháng 5 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.