TẢI PHẦN MỀM QUẢN LÝ XE

Phiên bản cài đặt - Installer:

Phiên bản này yêu cầu người dùng cần phải cài đặt trước khi sử dụng:

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.14.4.20.rar

Lưu ý: phần mềm này yêu cầu máy phải có Microsoft .NET Framework 4

Phiên bản chạy trực tiếp không cần cài (yêu cầu máy phải có .Net Framework 2.0 trước)

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.12.8.20.rar (mới nhất)

Microsoft .Net framework 2.0, download

Download Từ VietMap
Download Từ Microsoft

Các phiên bản trước đây:

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.13.7.23.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.12.8.20.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.11.3.27.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.11.3.1.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.11.2.22.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.12.31.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.12.8.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.10.26.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.10.11.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.9.19.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.9.3.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.3.2.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.1.20.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.1.12.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.9.12.25.rar

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.12.1.10.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.11.3.27.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.11.3.1.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.11.2.22.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.12.31.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.12.8.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.10.11.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.9.19.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.9.3.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.3.2.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.1.20.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.1.12.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.9.12.25.rar


Thay đổi trong phiên bản 2.13.7.23

 • Hỗ trợ Windows 8
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.12.8.20

 • Hỗ trợ Windows 8
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.12.1.10

 • Cập nhật bản đồ tháng 01-2012
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.27

 • Hỗ trợ Windows 7 (64bit)
 • Hiển thị nhóm xe trong báo cáo
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.1

 • Hỗ trợ Windows 7 SP1
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.2.22

 • Cho phép xem số liệu reports dưới theo nhóm, thêm một số báo cáo hành trình
 • Hỗ trợ Windows 7 SP1
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.31

 • Update bản đồ
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.8

 • Hỗ trợ lưu/xem lại lộ trình dạng file *.vmp
 • Thêm báo cáo trộn/xả bê tông theo hành trình
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.9.19

 • Hỗ trợ multi-camera (1 box - 1 camera, 1 box - nhiều camera)
 • Hỗ trợ xác định chiều quay xe bồn betong

Thay đổi trong phiên bản 2.10.3.2

 • Thêm chức năng quản lý chi phí và tính cước (dùng cho taxi)
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.20

 • Thêm chức năng remmember password (lưu password cho lần sau)
 • Cập nhật bản đồ và sửa một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.12

 • Thêm chức năng ghi chú vào danh sách xe trong phần xem online. Có thể ẩn/hiện các cột trên danh sách xe
 • Thêm chức năng zoom hình ảnh
 • Cập nhật bản đồ và sửa một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.25

 • Gộp chung 2 báo cáo về thống kê dừng xe: cho phép lọc theo thời gian dừng, dừng xe tắt máy, mở máy...
 • Thêm chức năng setup cảnh báo âm thanh chống trộm
 • Sửa một số lổi về hiển thị ảnh của camera

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.5

 • Sửa lỗi không thấy bản đồ
 • Chỉnh sửa report ra vào trạm
 • Chỉnh sửa chức năng hiển thị ảnh
 • Hỗ trợ WINDOWS 7