Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng bảo trì xe

Hướng dẫn sử dụng tính năng bảo trì xe

2019-02-15 16:08:45
Chức năng này cho phép người dùng quản lý thông tin bảo trì của xe: Quãng đường bảo trì, thời gian bảo trì, chi phí bảo trì. hệ thống có thể cảnh báo ...
Hướng dẫn sử dụng quản lý chi phí

Hướng dẫn sử dụng quản lý chi phí

2019-02-15 15:57:20
Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin chi phí mà đội xe của mình đã sử dụng. Hệ thống cho phép người dùng phân loại nhiều loại chi phí khác ...
Hướng dẫn sử dụng nhật ký lái xe

Hướng dẫn sử dụng nhật ký lái xe

2019-02-15 15:51:33
Nhật ký lái xe cho phép người dùng nhập số Công-Tơ-Met thủ công của xe theo ngày
Hướng dẫn quản lý tài xế

Hướng dẫn quản lý tài xế

2019-02-15 15:45:34
Chức năng quản lý tài xế cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài xế và điều tài xế cho xe
Hướng dẫn quản lý danh sách xe

Hướng dẫn quản lý danh sách xe

2019-02-15 15:37:53
Chức năng này cho phép người dùng gửi thông tin công ty và danh sách xe của mình về tổng cục giao th ...
Giám sát hành trình xe trực tuyến

Giám sát hành trình xe trực tuyến

2019-02-15 15:29:14
Giám sát hành trình trực tuyến mới,Giao diện mới cho phép người dùng thuận tiện hơn trong viê ...