Thiết bị điều phối Taxi VM720

Thiết bị điều phối Taxi VM720

Có thể kiểm soát vị trí xe, theo dõi thời gian thực và lập kế hoạch cho đội xe.
Tự động hóa việc điều xe, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm tỷ lệ xe trống. Các chuyến xe đã đi được lưu lại, thuận lợi cho việc thống kê, báo cáo và phân tích hiệu suất hoạt động của đội xe cũng như đội ngũ tài xế, nhân viên điều phối.
Cung cấp cho hành khách các dịch vụ an toàn, rõ ràng, thực tế , tăng cường lợi thế cạnh tranh của đội xe.

Liên hệ
01
Thiet bị nho gon

Thiết kế chuẩn công nghiệp

Thiết bị VM720 được thiết kế theo chuẩn công nghiệp giúp thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo quá trình vận hành và sử dụng sản phẩm được thông suốt.

02

Tích hợp chip RFID trong Board mạch

Thiết bị được tích hợp đầu đọc thẻ RFID giúp cho việc quản lý nhân viên và ca làm việc một cách hiệu quả nhất.

Tích hợp chip RFID trong Board mạch
so sánh giải pháp

Thiết bị đạt chuẩn phù hợp QCVN 31: 2014/BGTVT